ENG

|

CAT

Jaume Mercader

Perfil

ProfileArchitect, 27 years old, Copenhagen. I graduated as BArch in September, 2016, by ETSAB (Barcelona).


I am currently studying my Master's degree at KADK, learning computation methodologies and their impact on the architectural practice.


Alongside university, I work freelance projects, either on my own or collaborating with partners. Particularly, I am interested in Graphic Design. I also love photography, and I always carry my camera when I travel.

Arquitecte, 27 anys, Copenhaguen. Vaig finalitzar estudis de grau al setembre del 2016, a la ETSAB (Barcelona).


Actualment estudiant de màster a la KADK, aprenent a incorporar metodologies de computació en la pràctica arquitectònica.


A part de la universitat, dedico algun temps a fer projectes pel meu compte, bé per a mi mateix o bé col·laborant amb algun company. M'interessa el disseny gràfic. També m'agrada la fotografia i sempre que viatjo porto la càmera a sobre.

Treballs

Works

<

>

More about my work:
Online Portfolio
PDF resume


Linkedin: Jaume Mercader
Twitter: @Jaume_Mercader
Instagram: @Jaume_Mercader
Flickr: Jaume Mercader

Feel free to contact me at
hola@jaumemercader.com

Més sobre els treballs:
Portafoli online
Currículum en PDF


Linkedin: Jaume Mercader
Twitter: @Jaume_Mercader
Instagram: @Jaume_Mercader
Flickr: Jaume Mercader

Contacteu-me a
hola@jaumemercader.com

(CC BY-NC-ND 4.0) | Jaume Mercader | 2019